វិចិត្រសាល

  1.          1. ម្យ៉ាងវិញទៀត CNC ម្យ៉ាងវិញទៀត CNC 2 ផ្នែកម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ីនកិនស្រូវគ្រឿងបន្លាស់    3. 4. ផ្នែកងាកម្យ៉ាងវិញទៀត CNC ស្លាប់ 5. ផ្នែកគ្រឿងចាក់បោះត្រា

ផ្នែក 1.CNC ម៉ាស៊ីន

CNC Machining Retro Player Aluminum Case

High Precision CNC Gearbox Components

High Precision CNC Gearbox Components

Titaninum Custom 5 Aixes CNC Machining

CNC Machining Brass Connector

CNC Machining Brass Connector

Plastic CNC Machined Parts

5 axis cnc machining services

Machining Auto Cylinder Accessories

CNC Machined Microphone

ម្យ៉ាងវិញទៀត CNC ម៉ាស៊ីន Aivation ផ្នែក

CNC Machining Prototyping

ផ្នែក 2.CNC កិន

ម្យ៉ាងវិញទៀត CNC កិនផ្នែកអេឡិចត្រូនិ

ម្យ៉ាងវិញទៀត CNC កិនផ្នែកអេឡិចត្រូនិ

Carbon fiber children's balance bike parts

Carbon Fiber Children's balance Bike Parts

Custom brass fabrication

ក្រណាត់ស្ពាន់ផ្ទាល់ខ្លួន

CNC Custom Peek Parts

CNC Custom Peek Parts

CNC Milled Steel Parts

CNC Milled Steel Parts

Milling Plating Part

5 Axies ម្យ៉ាងវិញទៀត CNC ត្សភាពផលិតគ្រឿងបន្លាស់

OEM Milled Parts

CNC Milling Prototyping

ម្យ៉ាងវិញទៀត CNC អង្ករផ្នែកតូច

3.CNC បើកផ្នែក

CNC Turning Plating Parts

ម្យ៉ាងវិញទៀត CNC បើកម៉ូតូគ្រឿងបន្លាស់

ម្យ៉ាងវិញទៀត CNC បែរផ្នែក OEM

ម្យ៉ាងវិញទៀត CNC បើកនៅក្បែរ

CNC Turned Mechanical Part

anodized aluminum hardware-03
CNC Turning Peek Parts 190830-9
CNC Turning 191007-19
cnc metal cutting service-02
cnc fabrication-04

CNC Turning Casting

CNC Turning Peek

CNC Turning Camera Stand Components

CNC Turning Precision Camera Parts

ម្យ៉ាងវិញទៀត CNC បើកប្រើប្រាស់គ្រឿង

ផ្នែកខា 4.Die

Die-1 ផ្នែកកំពុងខាស
Die Casting-21 ផ្នែក
Die Casting 19 ផ្នែក
Die-9 ផ្នែក Casting
Die Casting-15 ផ្នែក

ប្រេងបូមលក់គ្រឿងបន្លាស់រថយន្ដ

ផ្នែកខាងស្លាប់សម្រាប់ walkie talkie

Casting ផ្នែកគន្លឹះសម្រាប់រថយន្ត

ផ្នែកខាងស្លាប់សម្រាប់សួនកន្ត្រៃ

ផ្នែកខាស្លាប់ចំពោះចំណុចទាញកង់ហ្វ្រាំង

Die Casting 191122-1
Die Casting 19122809
Die-3 ផ្នែក Casting
Die Casting 191122-6
Die Casting Parts191018-4

Die Casting Phone Parts

ចាក់ស្លាប់ anode ផ្នែក

Casting ផ្នែកដឹកនាំ

ផ្នែកអេឡិចត្រូនិ casting

ចាក់ស្លាប់ភាពជាក់លាក់ផ្នែក

ផ្នែក 5.Stamping

Metal Stamping-20022207
metal stamping-01
Metal Stamping-20022202
Sheet Metal Fabrication-2
dav

High Demands Stamping Assembly Part

Stamping Gear Box Components

Deep Drawing Plating Part

ត្រាអាលុយមីញ៉ូផ្នែក

Stamping Bracket

Auto Stamping Parts 200714
Sheet Metal Stamping-4
metal sheet stamping-01
ការបោះត្រាលើផ្នែក-1
Sheet Metal Fabrication-6

ត្រាផ្នែកអេឡិចត្រូ

ការបង្ក្រាបស័ផ្នែកដែក

Custom Metal Stamping

ការបង្ក្រាបគ្រឿងសម្រាប់កុំព្យូទ័រ

ផ្នែកអ៊ីណុកត្រា


WhatsApp Online Chat !