เครื่องจักร

เครื่อง-a1

เครื่อง-ข

เครื่อง-d1

เครื่อง-c

การประชุมเชิงปฏิบัติการเครื่องจักร
รายการอุปกรณ์เครื่องจักร
เลขที่ ชื่ออุปกรณ์ หมายเลขอุปกรณ์ แบบอย่าง ผู้ผลิต ปี ต้นฉบับ ปริมาณ
1 เครื่องมิลลิ่งธรรมดา P-0001 M3 เจียนยา 2013.02.01 CN 10
2 เครื่องบด P-0013 618ส หวงโจวจิ่วจวง 2013.02.01 CN 3
3 การตัดลวดอิเล็กโทรด P-0018 DK7740A จ้าวหมิง 2013.02.01 CN 5
4 เครื่องกลึง P-0020 CZ6132A กว่างโจวจูเจียง 2013.02.01 CN 2
5 เครื่องเจาะ CNC P-0022 ZQS4114 ซีหลิง 2013.02.01 CN 2
6 เครื่องเลื่อย P-0024 GB916 ซีหลิง 2013.02.01 CN 2
7 เครื่องต๊าป P-0029 SWJ-B ซีหลิง 2013.02.01 CN 5
8 งานกลึง CNC P-0032 บีเอ็นซี-46 มิยาโนะ 2015.04.04 JP 3
9 งานกลึง CNC P-0035 B205 สึกามิ 2015.04.04 JP 3
10 งานกลึง CNC P-0037 M42SD สึกามิ 2015.04.04 JP 2
11 ศูนย์เครื่องจักรกลซีเอ็นซี P-0070 brothertc-31A พี่ชาย 2013.04.17 JP 33
12 ศูนย์เครื่องจักรกลซีเอ็นซี P-0073 540 TY-ซีเอ็นซี 2015.06.03 CN 9
13 ศูนย์เครื่องจักรกลซีเอ็นซี P-0079 850 ไทคาน 2013.11.05 TW 6
14 เครื่องปั๊ม P-0087 160T ซีเทียน 2013.08.19 TW 8
15 เครื่องปั๊ม P-0090 60T ซีเทียน 2013.08.19 TW 3
16 เครื่องปั๊ม P-0093 45T ซีเทียน 2013.08.19 TW 3
17 เครื่องปั๊ม P-0095 250T เวิลด์กรุ๊ป 2014.04.16 TW 2
18 เครื่องปั๊ม P-0096 315T ยาดอน 2015.07.16 CN 1
19 เครื่องหล่อตาย P-0098 DC280T แอลเค กรุ๊ป 2018.08.18 HK 2

WhatsApp แชทออนไลน์ !