เครื่อง

เครื่อง-a1

เครื่อง-B

เครื่อง-d1

เครื่อง-C

การประชุมเชิงปฏิบัติการเครื่องจักร
เครื่องรายการอุปกรณ์
เลขที่ อุปกรณ์ชื่อ จำนวนอุปกรณ์ แบบ ผู้ผลิต ปี เป็นต้นฉบับ ปริมาณ
1 เครื่องมิลลิ่งธรรมดา P-0001 M3 เจียนหยาน 2013/02/01 CN 10
2 เครื่องบด P-0013 618S หวงโจวจิฉวง 2013/02/01 CN 3
3 ตัดสายอิเล็กโทรด P-0018 DK7740A Zhaoming 2013/02/01 CN 5
4 เครื่องยนต์กลึง P-0020 CZ6132A กว่างโจวจูเจียง 2013/02/01 CN 2
5 เครื่องเจาะ CNC P-0022 ZQS4114 Xiling 2013/02/01 CN 2
6 เครื่องเลื่อย P-0024 GB916 Xiling 2013/02/01 CN 2
7 เครื่องกรีด P-0029 SWJ-B Xiling 2013/02/01 CN 5
8 กลึงซีเอ็นซี P-0032 BNC-46 Miyano 2015/04/04 JP 3
9 กลึงซีเอ็นซี P-0035 B205 Tsugami 2015/04/04 JP 3
10 กลึงซีเอ็นซี P-0037 M42SD Tsugami 2015/04/04 JP 2
11 ศูนย์เครื่องจักรกลซีเอ็นซี P-0070 brothertc-31A พี่ชาย 2013/04/17 JP 33
12 ศูนย์เครื่องจักรกลซีเอ็นซี P-0073 540 TY-CNC 2015/06/03 CN 9
13 ศูนย์เครื่องจักรกลซีเอ็นซี P-0079 850 Taikan 2013/11/05 ทีดับบลิว 6
14 เครื่องปั๊ม P-0087 160T ซีเตียน 2013/08/19 ทีดับบลิว 8
15 เครื่องปั๊ม P-0090 60T ซีเตียน 2013/08/19 ทีดับบลิว 3
16 เครื่องปั๊ม P-0093 45T ซีเตียน 2013/08/19 ทีดับบลิว 3
17 เครื่องปั๊ม P-0095 250T เวิลด์กรุ๊ป 2014/04/16 ทีดับบลิว 2
18 เครื่องปั๊ม P-0096 315T ยาดอน 2015/07/16 CN 1
19 เครื่องหล่อตาย P-0098 DC280T แอลเค กรุ๊ป 2018.08.18 HK 2

WhatsApp Online Chat !