مشتری از آلمان مشاهده این شرکت برای پروژه جدید

در 2018 مه 15، مهمانان از آلمان آمد تا Anebon برای یک سفر. این شرکت بخش تجارت خارجی جیسون گرمی مهمانان استقبال کرد.

هدف از این سایت بازدید مشتری برای توسعه یک پروژه جدید بود، به طوری جیسون معرفی مشتری به شرکت و محصول اطلاعات در جزئیات، و مشتری با نمونه ارائه شده، پس از آن بخش فنی شرکت انجام شده بر روی سایت تست محصول و معرفی عملکرد برای مشتری . کل فرآیند ادامه داشت تا 16:00 در پایان، مشتری به طور کامل تأیید کیفیت محصول و قدرت شرکت و تعیین روابط بلند مدت همکاری خرید. ما هر دو امیدوارم که دو طرف می تواند روابط دراز مدت همکاری ایجاد و به دنبال توسعه مشترک.

P80905-115243

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت ما آمده است. www.anebon.com


Post time: Dec-22-2019
واتساپ چت آنلاین!