1 ආ
666
2 ආ

අපගේ සේවා

සේවා කැපවීම

අපි, නිතැතින්ම අභියෝග සහ හැකි දේ සීමා මායිම් දිගින් දිගටම තල්ලු කිරීමේ වැදගත්කම තේරුම්. අපි මානය 100MM අනුව 0.01 ± ලෙස දැඩි ලෙස සීමාවන් වැඩ දැඩි වූ සීමාවන් ඉංජිනේරු ද්රව්ය බොහෝ සෙයින් ස්ථායි, එය තවදුරටත් ශක්තිමත් ශ්රේණියේ කළ හැකි වුවත්. කොටස් අභිරුචි සඳහන් ද්රව්ය ගනුදෙනුකරුවන් ඉදිකළ හැකිය නිරවද්යතාවයකින් සඳහා CNC යන්තගත.

අපි ගැන

Anebon 2010 අපේ කණ්ඩායම ආරම්භ කරන ලදී මෙම මෝස්තර නිර්මාණය, නිෂ්පාදනය සහ දෘඩාංග කර්මාන්තයේ විකුණුම් විශේෂඥ ඇත. අපි ISO 9001 සම්මත කර ඇත: 2015 සහතිකය.

අපි උසස් කාර්යක්ෂම හා ඉහළ ප්රමිතිය විවිධ අතර CNC කෙටීමේ සහ යන්ත ඇතුළුව, ජපානයේ සිට යන්ත්ර ඇති, මතුපිට, විවරයෙහි අභ්යන්තර සහ සරල, විවරයෙහි Wedmls, Wedmhs යනාදිය. අපි ද ඉතා උසස් පරීක්ෂණ උපකරණ ඇත. 0.002mm ± දක්වා සීමාවන් සමග අමතර කොටස් සහාය කළ හැක.

අපගේ වාසිය

PERCISION, කාර්ය සාධනය, සහ විශ්වසනීයත්වය

Service commitment, High quality and efficiency, Patience and enthusiasm, Until the user is satisfied we will ensure that the products. We bring will be delivered to the designated place according to customer's requirements.

නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!